Köpvillkor

Köp

För att få handla på avezbysweden.se måste du ha fyllt 18 år, annars krävs enligt regler målsmans tillåtelse till köpet. Avez By Sweden måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas av Avez By Sweden via en orderbekräftelse till den e-post som angavs vid beställningen. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Avez By Sweden. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Avez By Sweden har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.

Köparen av produkten ansvarar själv för att Liberi inte används oetiskt, olagligt eller integritetskränkande sätt.

Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och Avez By Sweden.

Priser

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Avez By Sweden inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Frakt

Fraktkostnaden inom Sverige till kunden är gratis. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan.

Leveranser/Leveransförseningar

Beställningar som görs före klockan 16.00 på helgfri vardag behandlas inom 48 timmar och levereras normalt 1-3 dagar inom Sverige.

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. Paketen levereras till angivet utlämningsställe i ditt närområde, där du kan hämta ut paketet.

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om 

leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  

Ej uthämtat paket

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekt.

Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 299 kr (SEK) för kostnaderna hänförliga till Avez By Sweden´s administration, frakt, returfrakt och hantering.

Ångerrätten utlöses ej automatiskt av att paketet inte hämtas.

Skada vid leverans

Avez By Sweden är ansvariga för varor som skadas eller kommer bort vid transporten till dig. Reklamation på grund av transportskador ska göras inom skälig tid och senast inom två månader från mottagandet. Vid mottagandet av försändelsen är det därför viktigt att du kontrollerar att varan inte är transportskadad. Avez By Sweden rekommenderar att du påpekar en eventuell transportskada direkt vid utlämning, och därefter kontaktar Avez By Sweden via e-post kundservice@avezbysweden.se

Ångerrätt

Du som konsument har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du avser att nyttja din ångerrätt måste du meddela Avez By Sweden via e-post kundservice@avezbysweden.se senast inom 14 dagar från det att du mottagit Liberi enheten. Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varans skick är i ett väsentligen oförändrat tillstånd. Du kan prova eller testa varan på ett varsamt sätt för att fastslå varans art, egenskaper och funktioner, utan att ångerrätten faller bort.

Om test av varan går utöver vad som är varsamt och nödvändigt, kan du bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan. Vid användning av ångerrätten måste varan levereras tillbaka till Avez By Sweden utan onödigt uppehåll och senast fjorton (14) dagar efter att du meddelat Avez By Sweden om användning av ångerrätten. Returkostnaden ska täckas av dig.

Ångerrätten gäller inte om:

Klockan inte är i väsentligt oförändrat skick, eller om klockan på något annat sätt är förstörd, använd eller missbrukad. Vid repor på armbandet eller andra skador på klockan utgår ångerrätten.

Du har inte ångerrätt om försegling eller teknisk plombering brutits eller åtgärder som gör varan osäljbar. Du är skyldig att hålla varan och förpackningen i lika gott skick som när du fick din order.

Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka och prova den på armen. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss först via e-post kundservice@avezbysweden.se innan du skickar något. 

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.   

Garanti

Utöver reklamationsrätt 3 år, så lämnar vi 6 månaders garanti. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt.
Definition av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård, handhavandefel eller någon form av yttre påverkan.  Detta görs inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Inom två månader anses vara skälig tid.

Bedömer vi att produkten inte faller under garantin eller reklamationsrätten faller en undersökningskostnad på 149 SEK kr och frakten debiteras kunden.

Om din produkt har ett fel som täcks av garantin efter att du har börjat använda den, kommer den att repareras. Går den inte att reparera får du en ny produkt.

Köpet kan hävas av kunden om produkten inte kan lagas efter 2 reparationer. Avez By Sweden ersätter inte abonnemangsavgifter, försäkring, värdet på simkortet eller påladdningen av kontantkort som kunden själv har gjort.

Vi förespråkar att man laddar valt kontantkort med det billigaste alternativet första gången.

Retur av vara / Återbetalning

Skicka aldrig en retur till oss utan att först maila till kundservice@avezbysweden.se.

För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i oförändrat skick. Varan ska förpackas i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Varan skall returneras tillsammans med fakturan (eller en kopia av fakturan) som paket.

Det måste tydligt framgå varför du returnerat varorna och du har ansvar för varan och transporten fram tills dess att vi mottagit den.

Du skall själv bekosta kostnaderna för returfrakten och en retur får inte ske som postförskott eller efterkrav. Det ankommer på dig att spara ditt inlämningskvitto då det är du som ansvarar för returförsändelsen.

Vid garanti och reklamation lagas i första hand befintlig enhet, är detta inte möjligt kan du ha rätt till prisavdrag för en ersättningsenhet eller i vissa fall häva köpet om det handlar om ett ursprungligt fel på varan som har levererats.

Återbetalning

Notera att du som konsument ansvarar för och bekostar returfrakten.

Kreditering sker efter att retur mottagits och godkänts från oss. Summan återbetalas alltid till samma konto eller köp sätt som använts vid köpet och sker snarast möjligt från det att Avez By Sweden har mottagit och godkänt returen.

Avez By Sweden har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation eller byte mot en felfri vara.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar på hemsidan eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur*

Trygghetsförsäkring

Avez By Sweden erbjuder vår egna trygghetsförsäkring som vi själva har tagit fram om oturen skulle vara framme.

Försäkringen måste tecknas i samband med köp av Liberi i vår webbshop eller hos återförsäljare och kan inte tecknas efteråt. Försäkringen omfattar bara en Liberi produkt. Man kan inte köpa två eller fler Liberi produkter under samma försäkring.

Vid utnyttjande av försäkringen förfaller den, och ny måste tecknas i samband med ny Liberi för samma villkor som ovan nämnt.

Gäller i 1 år från inköpsdatum.

Försäkringsvillkor

Kostnaden på försäkringen är en engångskostnad på 119 kr. Vid ersättning av ny Liberi betalar du endast 349kr för självrisken , inklusive frakt och erhåller en ny enhet. Din gamla Liberi stängs av och blockeras på obestämd tid.

Anmälan görs till Avez By Sweden genom att maila oss via kundservice@avezbysweden.se så skickar vi ett formulär som ska fyllas i, och skickas tillbaka till oss ifyllt.

Vad som täcks av försäkringen

Skada genom plötslig och oförutsedd händelse, under förutsättning att du varit normalt aktsam. Med skada menas även förlust.

Vad täcks inte av försäkringen

Normalt slitage, skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet, såsom repor eller märken.

Egna ingrepp på Liberi såsom öppna enheten.

Allmänna bestämmelser

Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen om du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning eller om du har åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan. Framställt ersättningskrav senare än som angetts ovan är försäkringsgivaren fri från ansvar. Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust eller skada som har samband med atom kärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten (Force Majeure). Försäkringsgivaren är inte heller ansvarig för skada/förlust till följd av myndighetsbeslut.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta kundservice via e-post  kundservice@avezbysweden.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

Användarrecensioner

Avez By Sweden förbehåller sig rätten att på vår webbplats eller i marknadsföring av sociala medier, använda kommentarer eller recensioner som du har lämnat.

I övrigt kommer användarrecensioner och kommentarer att behandlas i enlighet med marknadsföringslagen.

Avez By Sweden

Innehar F-skatt

Avez By Sweden, Huggaregatan 6, 267 41 Bjuv

Org nr: 559163-2418

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, och ändamålet med användningen av det. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Cookies innehåller textfiler som överförs till din dator. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse. Några av dessa är nödvändiga, och andra för att anpassa din användarupplevelse.

Du kan när som ändra inställningarna i din webbläsare, men då kan funktionaliteten försämras.

SeTracker

Observera att Liberi enheten bara är ett verktyg och kan inte garantera ett barns säkerhet. Exakt gps positionering kan inte alltid garanteras då det än finns tekniska begränsningar som dålig täckning, ej laddat kontantkort/abonnemang med mera. Det vi garanterar är enklare kommunikation i er vardag.

Vi använder SeTracker som en tredje parts leverantör som heter 3G Electronics CO, och genom att godkänna användningen av SeTracker godtar ni även deras användarvillkor.

Avez By Sweden kan inte hållas skadeståndsansvariga eller på andra sätt ansvariga för vår tredje parts användande av uppgifter eller funktioner.

SeTracker Privacy Policies

Övrigt

Avez By Sweden förbehåller sig rätten att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Om villkoren är ändrade efter din order är det villkoren som är publicerade vid tillfället för din orderläggning som gäller genom hela köp- och returprocessen.

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på kundservice@avezbysweden.se